Máme být bdělí a ostražití

Máme u nás instituci zvanou Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Instituci, jež má za úkol mimo jiné evidovat veškeré údaje důležité pro výpočet důchodu každého z nás. Eviduje dobu, po kterou jsme pracovali a studovali, jež se započítává při stanovení starobního důchodu, stejně jako případně i důchodu invalidního, vdovského, vdoveckého a sirotčího.
zimní procházka
Shromažďuje všechna tato data a na základě těch se nakonec stanovuje, zda a jak vysoký důchod budeme pobírat.
ruce na holi
Až potud je to všechno pěkné. Jenže není všechno zlato, co se třpytí. Protože se – a tím se nikdo netají – může údajně snadno stát, že nám tam zkrátka nezaevidovali vše, co zaznamenat měli. Zkrátka jim někdy unikne, že jsme v nějakém období někde pracovali nebo studovali, respektive vykonávali jinou činnost, za niž nám rovněž vzniká nárok na penzi. Stane se prý například, že ČSSZ nedostane od některého zaměstnavatele potřebné informace a tudíž nemůže takové doby pojištění do výpočtu důchodu zahrnout. A je logické, že když něco není zaznamenáno a zahrnuto, může se stát, že si člověk na penzi pohorší i o tisíce korun měsíčně.
A tak si prý mají lidé kontrolovat, zda evidence ČSSZ odpovídá skutečnosti. Každý člověk si může jednou ročně zažádat o bezplatný výpis z důchodového účtu, takzvaný Informativní osobní list důchodového pojištění, v papírové podobě, případně může nahlížet do tohoto on-line, kdykoliv se mu zlíbí, lidé v předdůchodovém věku pak tento dostávají automaticky. A když člověk tento výpis má, má si zkontrolovat, zda v něm něco nechybí.
Především:
1)      neevidované doby pojištění
2)      náhradní doby pojištění
3)      souběhy dob pojištění
4)      započtení všech let studia
Pokud tam něco chybí, může člověk některý chybějící záznam doložit hned a některý teprve při podání žádosti o důchod. Třeba evidenčním listem důchodového pojištění, který některý z bývalých zaměstnavatelů opomenul ČSSZ zaslat. Protože ČSSZ třeba zpravidla neeviduje náhradní doby pojištění jako studium, dobu péče o dítě do čtyř let věku, vojenskou službu a dobu výdělečné činnosti provozované v zahraničí.
Prostě u nás máme úřad, jenž spravuje všechny údaje o tom, na základě čeho máme ve stáří pobírat důchod. Akorát že je někdy nespravuje. Někdy mu něco „uniká“.
„Skvělá služba“, že? Člověk aby nejen pracoval, ale navíc ještě případně suploval práci úředníků. Kterým by snad nic unikat nemělo, nemyslíte? Uvědomíte-li si, že stát, jemuž tento úřad patří, přece z každé výdělečné činnosti vybírá daně, vyplácí sociální dávky, registruje na úřadech práce. A přitom je mu zatěžko ohlídat, aby to člověku současně i započítali do penze.