Jak získat bitcoiny? Lze využít 5 základních způsobů

Co si představit pod pojmem bitcoin? O co se konkrétně jedná? Bitcoin je digitální měnou. Mnohdy se lze shledat s označením rovněž jako virtuální či elektronická měna. Jedná se o platformu, který byla vytvořena před deseti lety programátorem, jenž vystupuje pod svým pseudonymem Satoshi Nakamoto.

elektronické peníze

Pro vytváření slouží open source P2P síť, kterou uživatelé potvrzují aktuální transakce. Pro zabezpečení je použito podepisování transakcí prostřednictvím privátního klíče, jenž je součástí bitcoinové adresy. Každá transakce je vždy ověřena decentralizovanou sítí tzv. uzlů a poté potvrzena ze strany těžařů neboli minery.

Tento systém tak umožňuje, že je reálné, aby každý mohl utratit pouze ty bitcoiny, které vlastní, aniž by se stalo, že by ty samé peníze byly použity vícekrát. Takto je efektivně zamezeno potenciálnímu falšování bitcoinů. Transakční síť všech počítačů, které jsou aktivně zapojeny, je ověřena v rámci jedinečnosti každé jednotlivé platební operace.

Možnosti aneb cesta k potřebnému získání digitální měny

Je několik adekvátních způsobů či metod, jak získat bitcoiny. První možností je prostřednictvím prodeje, tj. prodej výrobků či služeb za bitcoiny. Druhou variantou je převod, kdy tak lze od přátel nebo i zdarma získat jako odměnu za různé aktivity na internetu. Další alternativou je nákup, kdy tak lze učinit prostřednictvím od soukromých osob, jistých zprostředkovatelů či na burze. Čtvrtým způsobem je možnost na základě těžby kryptoměny a poslední je reálná možnost směny za jinou kryptoměnu.

kryptoměna bitcoin

I když se můžete domnívat, že bitcoin slouží či je určen pro vyvolené, opak je pravdou. Můžete se přesvědčit a především tak vědět, jak získat bitcoiny snáze a jednoduše.

Proč investovat do bitcoinu?

Možná se můžete pozastavit nad otázkou, proč tak učinit a k čemu vám to vlastně bude. Právě to, že se jedná o digitální měnu, která není chráněna bankou, je velkou výhodou. Měna, která žije zcela vlastním životem.