Změna v řízení o rodičovský příspěvek od 1. 7.2019

    Posted in : Www:
  • On : Kvě 11, 2019

Milé maminky, konečně došlo k dlouho očekávané změně, a to v dokládání podkladů, pokud žádáte o rodičovský příspěvek na úřadu práce.
Maminka, které skončila peněžitá pomoc v mateřství (lidově mateřská), vzniká nárok na rodičovský příspěvek.
O ten se žádá na kontaktním pracovišti úřadu práce, kde vám úřednice předá k vyplnění  „Žádost o rodičovský příspěvek“  a zároveň – pokud na to nejste připravena a nemáte další formulář vyplněný sebou: „Potvrzení o nároku na dávky (náhradu příjmu) ovlivňující nárok a výši rodičovského příspěvku“.
čáp s pytlíkem
Maminky jsou zpravidla zaměstnány péčí o novorozence a nevědí přesně jaké doklady musí dodat při žádosti o přiznání rodičovského příspěvku. Vystojí frontu na úřadě, většinou s miminkem, a nakonec se dozví, že jí chybí v pořadí další formulář! Pokud maminka měla nárok na mateřskou, pak musí k žádosti o rodičovsky příspěvek doložit i formulář „Potvrzení o nároku na dávky (náhradu příjmů) ovlivňujících nárok a výši rodičovského příspěvku“. Ten obdrží až na úřadu práce a musí zaběhnout na okresní správu sociálního zabezpečení (ke které svým zaměstnavatelem „spadá“) a nechat si tento formulář potvrdit. Okresní správa sociálního zabezpečení formulář potvrdí ke dni narození dítěte, tzn., že potvrdí denní vyměřovací základ a denní dávku mateřské. Poté se maminka opět vrací na úřad práce, zpravidla opět vystojí frontu a doloží na úřad práce ke své žádosti o přiznání rodičovského příspěvku.
Milé maminky, tomuto kolotoči je od 1. července 2019 konec! Příslušné úřady práce jsou konečně propojeny, co se týká nově i mateřských, s okresními správami sociálního zabezpečení a již nemusíte od 1. 7. 2019 dokládat „papírové“ potvrzení o výši vašeho vyměřovacího základu potvrzený „sociálkou“ (v případě, že vám nárok na mateřskou vznikl). Úřady si tento údaj sehrají a dle informací by se měla informace sehrát do 24 hodin.
šťstná mamka
Takže skvělá novinka!
Pro vysvětlenou: Potvrzení je potřebné pro následné stanovení výše rodičovského příspěvku na úřadu práce. Maminka, které vznikl nárok na mateřskou, si může zvolit maximální možnou měsíční dávku rodičovského příspěvku ve výši 30násobku vyměřovacího základu, který potvrdila okresní správa sociálního zabezpečení, ale z toho jen 70 %.
Anebo, pokud maminka nespěchá s vyčerpáním rodičovského příspěvku, zvolí si čerpání různě – tak jak potřebuje, např. do 2 let, do 3 let – až 4 let věku dítěte.